10 Mabisang Paraan Para Labanan ang Lungkot3 min read

Madalas ka bang inaatake ng lungkot at minsan parang hindi mo na kayang tiisin pa ito at naghahanap ka ng paraan paano labanan ang iyong lungkot? Alam mo bang hindi ka nag iisa dahil lahat ng tao ay nakakaranas nyan. At kung gusto mo matulungan ang iyong sarili, ituloy mo lang ang pag-babasa.

Kapag malala na ang iyong nararamdamang lungkot, ito na ay isang depresyon at pag hindi ito maaagapan ng maaga, masama ang  magiging resulta na maidudulot sa iyong katawan.

Ano ang Depresyon?

Ang depresyon ay isang kundisyon kung saan ang mga bata at teen at adults ay nalulungkot, nawawalan ng pag-asa, at hindi interesado sa pang-araw-araw na buhay.

Sintomas ng Depresyon

1.Madalas na mairita, uminit ang ulo, magkaroon ng madalas na silakbo ng paninigaw o pagrereklamo, o padaskul-daskol na pagkilos.

2.Sinisira ang mga bagay tulad ng mga bagay na pambahay.

3.Nagsasabi ng mga bagay tulad ng, “I hate myself” o “I’m stupid”.

4.Nawawalan ng interes sa mga bagay na dating gusto niya at kadalasang gustong mapag-isa.

5.Makalimutan ang mga bagay at mahirapan sa pag-iisip nang malalim.

6.Matulog nang matagal, mahirapang makatulog sa gabi, o magising sa gabi at hindi magawang makabalik sa pagtulog.

7.Mawalan ng ganang kumain, maging mapili sa pagkain, o kumain ng mas marami kaysa sa karaniwan.

8.Maging sobrang sensitibo sa pagtanggi o kabiguan.

9.Ma-guilty nang walang dahilan o maniwala na wala siyang kuwenta.

10.Saktan ang kanyang sarili, tulad ng pagkagat, paghampas, o paghiwa sa kanyang sarili.

11.Pag-usapan ang tungkol sa kamatayan at pagpapakamatay, tulad ng pagsasabi ng, “I wish I was dead”.

Paano Labanan ang Lungkot?

1. Pag-aralan mo ang Iyong Sarili

May nagawa ka bang pagkakamali? Kung mayroon ay magpakumbaba ka at aminin ang iyong kasalanan. Sabihin ang totoo para mawala ang bigat sa iyong dibdib.

2. Pakalmahin mo ang Iyong Sarili

Pag-isipan ng mahinahon at walang halong galit ang mga paratang na binabato sa iyo. Tunay ba ito o hindi? Kung hindi naman tunay ay kalimutan mo na iyan. Huwag mo nang pansinin.

3. Wag mong Pansinin ang Negatibo

Sino ang nagsasalita laban sa iyo? Importante ba ang opinyon nitong tao? May galit ba siya sa iyo o gusto lang niya makatulong? Pakinggan mo lang ang mga payo ng mga nagmamalasakit sa iyo.

4. Matuto Mag Patawad

Irespeto ang mga taong nakasakit sa iyo. Patawarin mo sila at maging mabait ka pa rin. Sa ganitong paraan, hindi na lalaki ang away.

5. Humingi ng Tulong

Humingi ng payo sa pamilya at mga matalik mong kaibigan. Pagkatapos ay timbangin mo kung tama ang kanilang payo sa iyo.

6. Wag Maging Mainitin ng Ulo

Huwag na huwag daanin sa init ng ulo. Pilitin gamitin ang tamang pag-iisip para maabot ang tamang desisyon. Kung galit ka pa, maghintay muna ng isang araw bago isipin muli ang isyu.

7. Kilalanin ang Sarili

Tanungin ang sarili, “Masaya ba ako sa aking pagkalungkot o pagkainis?” May taong mahilig mag-self pity, kung saan kinaaawaan nila ang sarili. Hindi ito maganda. Iwaksi ito sa isipan.

8. Ipasadyos ang Lahat

Kung may taong nakasakit sa iyo, ipasa-Diyos mo na lang. Hayaan mo na lang na iba ang makaaway niya. Huwag mo na lang pansinin.

9. Ipagdasal ang mga nakasakit sa Iyo

Hindi na­ngangahulugang kailangan mo silang mahalin. Irespe­to mo lang. Gawin mo pa rin ang proyekto mo, at hayaan mong gawin niya ang trabaho niya.

10. Humingi ng Tulong sa Diyos

Tutu­lungan ka ng Diyos na pa­ sanin ang mga dina-damdam mo. Maya-maya, hindi mo namalayan ay gu­magaan na ang iyong pakiramdam. Magiging masa­ya at matagumpay ka na muli! Good luck po.

 

Leave a Reply

CommentLuv badge